Euro-Bis Poedercoating

Geeft kleur aan uw product!

Euro-Bis Poedercoating

Geeft kleur aan uw product!

Milieu- en energiezorg

Euro-Bis vindt de zorg voor het milieu en kritisch omgaan met energie belangrijk. Die zorg is een continu proces. Het begint met iets simpels zoals verlichting uitdoen als een ruimte niet gebruikt wordt. Momenteel wordt een en ander vastgelegd in een energiezorgsysteem conform NEN 14001 / EN 16001.

De voorbehandelingsbaden zijn chroomvrij. Een eigen waterzuiveringsinstallatie zuivert het proceswater van de voorbehandelingsbaden alvorens het gecontroleerd geloosd wordt.

Jaarlijks wordt het e-MJV ingevuld, waarin de verbruiken van het afgelopen jaar terug te vinden zijn. Daarnaast wordt ook het MJA ingevuld, zodat wordt vastgelegd op welke manier energiebesparing wordt gerealiseerd.

Middels deze wegen trachten wij als bedrijf zorg te dragen voor het milieu.

Wilt u inzage in onze milieudocumentatie? Gelieve contact met ons op te nemen. Dan zorgen wij dat u deze documentatie z.s.m. zal ontvangen.

kleur